Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Ta wspólnota w każdy czwartek o godzinie 17.45 odmawia Rózaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania. Modlitwą obejmuje także przygotowujących sie do kapłaństwa oraz kapłanów odpowiedzialnych za formację przyszłych księży. W I czwartki miesiąca modlitwa poprzedzona jest krótką konferencją na temat powołań połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu.

W miarę mozliwości członkowie wspólnoty gromadzą się na dniach skupienia organizowanych przez Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.