Nekrologi

W tej zakładce poniżej zamieszczamy na tabliczkach imiona i nazwiska zmarłych, których pogrzeb odbył się w naszym kosciele parafialnym. Są to nasi bliscy krewni, sąsiedzi, znajomi... pomódlmy się za nich:

 

Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca.

Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła tym sługom i służebnicom Twoim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

PIOTR

KLIŚ

1956-06-25

2021-04-10

STANISŁAW

BOGACKI

1930-02-10

2021-04-10

KRYSTYNA

IDCZAK

1956-09-12

2021-04-08

RYSZARD

ŚLIWKA

1947-09-14

2021-04-08

MARIA

ADAMUS

1953-09-09

2021-03-31

JÓZEF

ŚWIĘCICKI

1954-07-26

2021-03-20

RYSZARD

WIERCIOCH

1951-09-03

2021-03-19

HALINA

KACZOR

1941-02-01

2021-03-19

JADWIGA

ŁUKA

1959-07-31

2021-03-04

JAN

KRAWACKI

1935-01-23

2021-02-17

KRZYSZTOF

DOROS

1955-12-03

2021-02-15

ZDZISŁAW

MALIK

1941-09-16

2021-02-02

JERZY

SIENICKI

1946-04-24

2021-01-30

ZYGMUNT

WRÓBLEWSKI

1941-07-26

2021-01-21

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.