16

Ogłoszenia Duszpasterskie

 W TYM TYGODNIU ZMARLI PARAFIANIE:

 

 Jadwiga ŁUKA, lat 61, z ul. Nałkowskiej 4, pogrzeb w poniedziałek 8 marca, o godzinie 12.00 (różaniec 11.30)

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

07.03.2021 r.

 

  • Dzisiaj obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. Po Mszach panie z Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierały ofiary na Fundusz Misyjny „Ad Gentes” wspierający naszych diecezjalnych misjonarzy – Bóg zapłać za złożone ofiary.
  • Zapraszamy dzisiaj na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 16.50.
  • We wtorek o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo do Bożego miłosierdzia.
  • W środę o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
  • W czwartek od godziny 17.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (w tym czasie okazja do spowiedzi), natomiast godzinie 18.00 odmówimy różaniec w intencji kapłanów.
  • W czwartek o godzinie 19.15w kościele odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
  • Zachęcamy gorąco do udziały w Drodze Krzyżowej – w piątki jest odprawiana po porannej Mszy o godzinie 7.30 oraz o godzinie 17.45.
  • Przez czas Wielkiego Postu nie ma Mszy szkolnej, dzieci zapraszamy w piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 16.30.
  • Kandydatów do bierzmowania – uczniów z klas VIII zapraszamy w najbliższy piątek do kościoła na Drogę Krzyżową o godzinie 19.15 (zostaną też podane informacje związane z bierzmowaniem).

 

 

 

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ
PRZED DIES EPISCOPI, OBCHODZONYM W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6.01.2021 r.

Drodzy Siostry i Bracia!
Przeżywając radosny okres Bożego Narodzenia, zbliżamy się do Uroczystości Objawienia Pańskiego, obchodzonej 6 stycznia, która ukazuje nam, że Jezus Chrystus przyszedł do nas, aby wszystkie narody prowadzić do swojego przedwiecznego Ojca, a wszyscy ludzie pochylą się przed Jego zbawczą mocą.
Kościół katowicki przeżywa w tym dniu Dies Episcopi, dziękując Bogu za posługę arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca w 23. rocznicę święceń biskupich, które przyjął w watykańskiej bazylice św. Piotra z rąk św. Jana Pawła II. Jest to także dzień święceń biskupich dwóch biskupów pomocniczych: Marka Szkudło i Adama Wodarczyka, które miały miejsce w katowickiej katedrze w 2015 roku.
Chcemy w tym świątecznym dniu prosić o dary Ducha Świętego dla posługi Metropolity Katowickiego i jego Współpracowników, by przynosiła błogosławione owoce w życiu Kościoła i wiernych powierzonych ich pasterskiej trosce. Zapraszam duszpasterzy i diecezjan do wspólnej modlitwy w tej intencji w kościołach parafialnych. Zachęcam również do współuczestnictwa w uroczystej Eucharystii, transmitowanej przez Radio eM i w internecie, która pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa będzie sprawowana w tym dniu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 12-tej.


Z błogosławieństwem na przeżywanie Uroczystości Objawienia Pańskiego i trwającego Okresu Narodzenia Pańskiego
† Grzegorz Olszowski Wikariusz Generalny

 

statystyka duszpasterska

 

2016

2017

2018

2019

2020

CHRZTY

 

55

65

49

53

40

I KOMUNIA ŚW

 

70

52

61

18

33

BIERZMOWANIE

 

33

30

27

74

45

SAKRAMENT MAŁZEŃSTWA

11

4

10

10

10

NAMASZCZENIE CHORYCH

112

94

97

201

102

ROZDZIELONO KOMUNII ŚW.

71 tys.

69,5 tys.

70 tys.

69 tys.

21 tys.

POGRZEBY

 

41

46

44

41

33

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI

DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.


Wstęp W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.


1. Odwołanie dyspensy Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.


2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.


3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.


4. Duszpasterstwo Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu. W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.


5. Duchowieństwo Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.