16

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020 r.

 • Dzisiaj obchodzimy VI Niedzielę Wielkiego Postu - Palmową. Dzisiaj Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wchodzimy w bogate i niezwykle wymowne treści Wielkiego Tygodnia, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • Przypominamy, że Msze Święte są odprawiane bez udziału wiernych - nawet w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ale kościół jest otwarty:
  – od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 18.00,
  – w sobotę w godzinach od 6.30 do 16.00,
  – w niedzielę w godzinach 9.00 – 15.00 i 17.00 – 18.00.
 • Można wejść na chwilę prywatnej modlitwy (zachowując zasadę 5 osób wewnątrz świątyni). W tym tygodniu rozpoczniemy transmisje Mszy Świętych – w dni powszednie o godzinie 18.30 (odprawiamy zamówione Msze z godziny 7.00 i 18.30), w niedzielę o godzinie 8.00 (odprawiamy zamówione Msze z godziny 8.00, 9.30, 11.00) i o godzinie 16.00 (odprawiamy zamówione Msze z godziny 16.00 i 19.30).
 • Pamiętajmy, że obowiązują nas wszystkie zalecenia Księdza Arcybiskupa. Pamiętajmy o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemii – wszystkich wiernych archidiecezji.
 • Odmawiajmy codziennie o godzinie 20.30 różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Księża odmawiają o tej porze różaniec w kościele, bez udziału wiernych pamiętając także o całej wspólnocie parafialnej.
 • Sprawy kancelaryjne załatwiamy zasadniczo przez telefon, jak na przykład podanie intencji Mszy Świętej do odprawienia. Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę zamówioną Mszę, czy chce złożyć ofiarę na utrzymanie parafii, może to uczynić poprzez wpłatę na konto parafii ING 81 1050 1399 1000 0022 3610 2766 - za złożone ofiary Bóg zapłać!
 • W Wielkim Tygodniu liturgia będzie sprawowana tak jak w poprzednich latach, tyle że uczestniczymy w niej poprzez transmisje internetową:
  Wielki Czwartek – o godzinie 18.30. W tym dniu świętujemy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Jednak w tym roku nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.
  Wielki Piątek – o godzinie 18.30 przeżywamy Misterium Męki Pańskiej. Jednak w tym roku nie będzie w kościele Bożego Grobu ani adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie. O godzinie 20.30 odprawimy Drogę Krzyżową. W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego - łączmy się każdego dnia duchowo rozpoczynając tą modlitwę w swoich domach o godzinie 15.00. Pamiętajmy też, że w Wielki Piatek obowiązuje nas post - czyli spożywamy pokarmy tylko 3 razy w ciągu dnia, w tym raz do syta i w tym dniu obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  Wielka Sobota – o godzinie 20.00 rozpoczniemy obrzędy Wigilii Paschalnej - bardzo bogata liturgia tego dnia pomaga nam uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu na cześć Pana. W tym roku nie ma w Wielką Sobotę poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół w formie do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni od dzieciństwa. Zachęcamy do odmówienia przed posiłkiem wielkanocnym modlitwy zamieszczonej poniżej ogłoszeń.
 • WIELKANOC (pierwszy i drugi dzień świąt) - transmitowane będą dwie Msze Święte - o godzinie 8.00 i o godzinie 16.00.
 • Wszyscy księża naszej diecezji w ramach jałmużny postnej składają ofiarę na rzecz zakupu respiratorów. Zachęcamy także naszych parafian do złożenia ofiar na rzecz zakupu respiratorów - ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Wpisujemy tytuł wpłaty: OFIARA - KORONAWIRUS
 • We wtorek przypada kolejna rocznica urodzin ks. Krzysztofa Stali, Msza Świeta w jego intencji będzie odprawiana o godzinie 18.30 - łączmy się duchowo z solenizantem w dziekczynieniu Bogu za dar jego życia i posługi w naszej parafii.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

albo inny tekst Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

 

 


DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGO
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚW. W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ


W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

a. osobom w podeszłym wieku, b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 12 marca 2020 r. VA I – 8053/20

 

UWAGA: TA DYSPENSA WYRAŻONA W POWYŻSZEJ FORMIE OBOWIĄZYWAŁA DO 29.03.2020, ZOSTAŁA PROLONGOWANA DO ODWOŁANIA!

 

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE
STANU EPIDEMICZNEGO.

 

1. Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.
2. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji. Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.
3. Należy ponadto:
a. ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
b. w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
c. pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
d. zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
e. zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą,
i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności
i solidarności;
f. ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym
w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
g. podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

 

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.