Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

28.06.2020r.

 

 • Dzisiaj obchodzimy XII Niedzielę Zwykła w roku liturgicznym. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii – Bóg zapłać za każdą ofiarę.
 • W poniedziałek przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – w tym dniu kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską (tzw, Świętopietrze). W tym dniu przypada także kolejna rocznica święceń biskupich ks. abpa seniora Damiana Zimonia – polecajmy arcybiskupa Bogu w modlitwie.
 • We wtorek o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 • W środę o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 • W I czwartek miesiąca po porannej Mszy odprawimy nabożeństwo o powołania, natomiast od godziny 17.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy, zaś o godzinie 18.00 odmówimy różaniec w intencji kapłanów. W czasie adoracji istnieje możliwość wyspowiadania się.
 • W I piątek miesiąca po porannej Mszy oraz o godzinie 18.00 odprawimy nabożeństwo do NSPJ.
 • W I sobotę o godzinie 6.15 odmawiamy różaniec wynagradzający, natomiast po porannej Mszy odprawimy nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 • W I sobotę odwiedzamy z posługą sakramentalną naszych chorych i starszych parafian – prosimy ich zgłaszać w kancelarii.
 • Ciągle zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w naszych rodzinach prosząc o ustanie epidemii.
 • W kancelarii parafialnej można rezerwować Msze Święte na 2021 rok.
 • Odpust parafialny w tym roku będziemy obchodzić 12 lipca.
 • Rozpoczynamy czas wakacji i urlopów – pamiętajmy w czasie wypoczynku o niedzielnej Mszy Świętej – wszystkim wyjeżdżającym życzymy nie tylko dobrego wypoczynku i pogody, ale również radosnego powrotu do domu w pełnym zdrowiu.
 • W kancelarii i w zakrystii można nabyć nową książkę ks. prałata Franciszka Resiaka,
  Ikona Świety Obraz.
 • Dziękujemy za wszystkie ofiary na utrzymanie parafii – i te złożone na konto parafii i te złożone podczas Mszy Świętych w kościele. Ofiary na utrzymanie parafii można wpłacać na numer konta parafialnego ING 81 1050 1399 1000 0022 3610 2766 – Bóg zapłać!
 • Za tydzień kolekta na utrzymanie Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI

DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.


Wstęp W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.


1. Odwołanie dyspensy Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.


2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.


3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.


4. Duszpasterstwo Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu. W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.


5. Duchowieństwo Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.