Lektorzy

Celebracja Eucharystii należy do całego Ciała Kościoła, ujawnia je i na nie oddziałuje; poszczególnych zaś jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. (OWMR 91)

„W czytaniach zostaje dla wiernych zastawiony stół słowa Bożego i otwiera się przed nimi biblijny skarbiec” (OWMR 57). Szczególną i bardzo odpowiedzialną funkcją w liturgii jest zatem funkcja lektora, gdyż „kiedy czyta się Pismo Święte sam Bóg przemawia do swego ludu (OWMR 29).

 

Zapraszamy do tej wyjątkowej posługi chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej. Pan Bóg posługuje się ustami lektora, by przemawiać do swojego ludu. Chętnych zapraszamy na zbiórkę w każdą III środę miesiąca o 19.15.

Daty zbiórek:

- 27 lutego (przeniesiona z 20.02.)
- 20 marca

- 13 kwietnia sobota przed Wielkim Tygodniem i Triduum Sacrum
- 24 kwietnia (przeniesiona z 17.04.)
- 15 maja
- 12 czerwca (przeniesiona z 19.06)

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.