Psałterzystki

Celebracja Eucharystii należy do całego Ciała Kościoła, ujawnia je i na nie oddziałuje; poszczególnych zaś jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. (OWMR 91)

Psalm responsoryjny, jest integralną częścią liturgii słowa i posiada wielkie znaczenie (liturgiczne
i duszpasterskie), gdyż sprzyja medytacji nad słowem Bożym (zob. OWMR 61). Wykonywanie psalmu jest zadaniem psałterzysty (zob. OWMR 102). Uroczysty śpiew tworzy również piękno, które powinno cechować każdą celebrację liturgiczną.
Dziewczęta i chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej zapraszamy do grupy psałterzystek i psałterzystów. Dzięki wam, podczas mszy świętych w naszym kościele będzie zawsze pięknie wykonany psalm, aklamacja przed Ewangelią oraz wezwania modlitwa wiernych.

Zbiórki dla psałterzystek i próby śpiewu odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.