Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

05.07.2020r.

 • Dzisiaj obchodzimy XIV Niedzielę Zwykła w roku liturgicznym. Kolekta jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, zaś po Mszach zgodnie z prośbą arcybiskupa zbieramy ofiary na poszkodowanych na skutek powodzi mieszkańców Podkarpacia – Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na te cele.
 • We wtorek o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 • Od wtorku rozpoczynamy nowennę do Matki Bożej z Góry Karmel, modlitwy będziemy odmawiać na zakończenie wieczornych Mszy.
 • W środę o godzinie 18.00 odprawiamy nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 • W czwartek od godziny 17.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy, zaś o godzinie 18.00 odmówimy różaniec w intencji kapłanów. W czasie adoracji istnieje możliwość wyspowiadania się.
 • Ciągle zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w naszych rodzinach prosząc o ustanie epidemii.
 • W kancelarii parafialnej można rezerwować Msze Święte na 2021 rok.
 • Za tydzień, 12 lipca, będziemy obchodzić odpust parafialny. Kazania odpustowe będzie głosił ks. Paweł Czyrnik - jak wiemy nasz kaznodzieja pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach, jest obrońcą węzła małżeńskiego.
 • Kolekta w tym dniu będzie specjalną i zostanie przeznaczona  na tynkowanie naszego kościoła.
 • Rozpoczynamy czas wakacji i urlopów – pamiętajmy w czasie wypoczynku o niedzielnej Mszy Świętej – wszystkim wyjeżdżającym życzymy nie tylko dobrego wypoczynku i pogody, ale również radosnego powrotu do domu w pełnym zdrowiu.
 • W kancelarii i w zakrystii można nabyć nową książkę ks. prałata Franciszka Resiaka,
  Ikona Świety Obraz.
 • Dziękujemy za wszystkie ofiary na utrzymanie parafii – i te złożone na konto parafii i te złożone podczas Mszy Świętych w kościele. Ofiary na utrzymanie parafii można wpłacać na numer konta parafialnego ING 81 1050 1399 1000 0022 3610 2766 – Bóg zapłać!
 • Zgubiono klucze w okolicy stacji naprawy rowerów przy ul. Nałkowskiej 48 - były przypięte do różowej smyczy. Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt z numerem 691 973 214.

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI

DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R.


Wstęp W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.


1. Odwołanie dyspensy Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.


2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.


3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.


4. Duszpasterstwo Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu. W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.


5. Duchowieństwo Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.