Ogłoszenia Duszpasterskie

W TYM TYGODNIU ZMARLI PARAFIANIE: 

 

Zmarł Krzysztof Nieśmiertelny, z ul. Nałkowskiej 48.

Pogrzeb odbędie się we wtorek - o godzinie 9.30 różaniec, o godz. 10.00 Msza Święta.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26.05.2024r.

 

  •  Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ta uroczystość kończy czas spowiedzi wielkanocnej. Dzisiaj odbywa się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej – polecajmy pielgrzymów Bogu w modlitwie
  • Kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji, natomiast przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć do skarbony ofiarę na kwiaty do ołtarzy Bożego Ciała – Bóg zapłać za każdą ofiarę.
  • W parafii gościmy O. Włodzimierza Tochmańskiego – serdecznie witamy – ta obecność łączy się z 20 rocznicą istnienia w naszej parafii Bractwa Szkaplerznego. Ojciec Karmelita głosi Słowo Boże i po błogosławieństwie kończącym Mszę Świętą będzie można przyjąć Szkaplerz.
  • Zapraszamy do udziału w dzisiejszym nabożeństwie majowym godzinie 15.30. Od poniedziałku do piątku nabożeństwa Majowe odprawiamy pół godziny przed wieczorną Mszą.
  • W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, albo jak mówimy Boże Ciało. Msze Święte będą odprawiane jak w niedzielę, oprócz Mszy o 12.30 – tej nie będzie. Mszę o godzinie 9.30 rozpoczniemy jak w poprzednich latach przy ołtarzu na deptaku (przy rondzie), po Mszy rozpoczniemy procesję teoforyczną w kierunku kościoła. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej Mszy, zaś szczególnie dzieci – tegoroczne pierwszokomunijne w strojach, a jeśli to możliwe ubiegłoroczne też. Msza Święta będzie m.in. sprawowana w intencji dzieci, które obchodzą pierwszą rocznicę Komunii Świętej.
  • Chętnych do pomocy przy składaniu i dekorowaniu ołtarzy zapraszamy na spotkanie w środę po wieczornej Mszy. Ponieważ mamy stałą trasę i żeby ciągle nie musiały stroić ołtarzy te same osoby, mile widziani są parafianie z całego terenu parafii.
  • Arcybiskup Adrian udzielił na najbliższy piątek dyspensy od [pokarmów męsnych. Osoby, które z niej skorzystają niech odmówią modlitwę w intencji cierpiąych i przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny na biednych.
  • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca, dlatego o godzinie 6.15 odmówimy różaniec wynagradzający, po Mszy Świętej porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
  • W I sobotę miesiąca odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych i starszych parafian - prosimy ich zgłaszać w kancelarii.

 

MODLITWY O POWOŁANIA

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.
Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu,
na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi
i światłością świata.
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

/św. Paweł VI/

 

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
/ Benedykt XVI, papież/


Najświętsza Panno, Matko Ufności, która po macierzyńsku czuwasz nad Twymi seminarzystami. Jak kiedyś w Wieczerniku swoim uśmiechem rozpogadzałaś oblicza Apostołów, tak ze szczególną miłością wejrzyj na Twoich synów.
Broń ich od niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału, wlewaj w nich coraz gorętszą miłość ku Chrystusowi, Twemu błogosławionemu Synowi, by przeobrażając się w Niego, urzeczywistniali w pełni pragnienia Jego Boskiego Serca. Amen.
/św. Jan XXIII/

 

Boże miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!
Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany nie został pominięty.
Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!
Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy
głoszą słowem, przykładem i życiem!
Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.
Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!
Amen.
/bł. ks. Michał Sopoćko/

 

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego Kościoła.
Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich
od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia
z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
/św. Pius X/

 

Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.
A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen.
/św. Jan Paweł II/

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.