01

Intencje Mszalne

Niedziela, 1 grudnia 2019
– I Niedziela Adwentu
8:00

Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
9:30

Za + Mariolę Mianecką-Szpilę oraz ++ pracowników Szkoły Podstawowej Nr 35 z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
11:00

Dziękczynna za dar zdrowia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie oraz o opiekę Matki Najświętszej nad całą rodziną.
12:30

CHRZEST: Laura Okularczyk
15:30

NIESZPORY NIEDZIELNE
16:00

Za + Piotra Plachetę w 1 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
19:30

Dziękczynna w intencji Marii z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.


Poniedziałek, 2 grudnia 2019
- dzień powszedni
7:00

1. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
2. Za + Władysławę Kotlińską w 2 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
18:30

Za + córkę Julię Chejduk we wspomnienie urodzin z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.


Wtorek, 3 grudnia 2019
- wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
7:00

1. Za + Bronisława Barczyka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od sąsiadów z al. Piłsudskiego 13 i 15.
2. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
17:00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18:00

NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
18:30

Za ++ Filomenę i Wincentego, Janinę, Józefa i Jana z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.


Środa, 4 grudnia 2019
- wspomnienie św. Barbary
7:00

Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
10:00

Za wstawiennictwem św. Barbary w intencji pracowników górnictwa i branży górniczej z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.
18:30 Za + Stanisławę Kazimierowską w 5 rocznicę śmierci oraz ++ Florentynę i Stefana Czardybon z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Czwartek, 5 grudnia 2019
- dzień powszedni
7:00

1. Za + Leszka Madejka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od sąsiadów z ul. Orzeszkowej 4 i 6.
2. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
17:45

RÓŻANIEC W INTENCJI KAPŁANÓW I O NOWE POWOŁANIA
18:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Janiny Zielińskiej z okazji kolejnych urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i dziećmi z rodzinami..
Za + Weronikę Wetzel w 1 rocznice śmierci oraz + mamę Bronisławę Kosowską z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od męża, córki z mężem i rodziną.


Piątek, 6 grudnia 2019
- dzień powszedni
7:00

1. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
2. Za + Leszka Siewierskiego, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo Irenę, Floriana, Franciszka i Pawła praz ++ z pokrewieństwa z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
16:30

Za wstawiennictwem św. Mikołaja, patrona dnia, w intencji dzieci o potrzebne błogosławieństwo Boże.
18:30

1. Do NSPJ w intencji naszych rodzin i młodzieży o potrzebne błogosławieństwo Boże oraz miłość, zgodę i wzajemny szacunek..
2. Za + Teresę Feldek w 30 dzień po śmierci, z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Sobota, 7 grudnia 2019
- wspomnienie św. Ambrożego
7:00

1. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata.
2. Za wstawiennictwem Matki Najświętszej w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże.
3. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
17:00

1. Za + męża Henryka Czorę w 1 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
2. Za ++ Jana Żmudę-Trzebiatowskiego w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Żmuda-Trzebiatowski oraz ++ Dorotę i Feliksa Wielebskich i Rudolfa Skabę z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
17:45

WIGILIA NIEDZIELI ADWENTOWEJ – GODZINA CZYTAŃ Z KAZANIEM


Niedziela, 8 grudnia 2019
– II Niedziela Adwentu
8:00

1. Za + Teresę Babską w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Babskich i Witkowskich z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
2. Za + Ryszarda Babskiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
9:30

Za + Genowefę Komodołowicz z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od Żywego Różańca i Bractwa Szkaplerznego.
11:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Teresy Dreszer z okazji 80 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej nad solenizantką i całą rodziną.
12:30

CHRZEST: Igor Piotr Drosd, Leon Rejdych
ROCZEK: Nikodem Poniewski
15:30

NIESZPORY NIEDZIELNE
16:00

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej w intencji Wspólnoty Dzieci Maryi i ich rodziców i bliskich z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże.
Za + Edwarda Nowaka w 7 rocznicę śmierci oraz ++ z obu stron z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
19:30

Za + męża Jerzego Galle w 2 rocznicę śmierci, ++ teściów Elfrydę i Wilhelma z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.