16

Intencje Mszalne

CO OZNACZA ZWROT „KOMUNIA DUCHOWA”?

 

W związku z ograniczonym z różnych powodów udziałem w Mszy Świetej mówi się, że możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo. To określenie sięga czasów Soboru Trydenckiego (1551 rok), który naucza:
"Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb - żywą „wiarą, która działa przez miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo" - Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE:
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii Świętej i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.
Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej - ale ważne jest by to było UCZESTNICTWO - a nie tylko oglądanie czy słuchanie Mszy z równoczesnym robieniem innych rzeczy. W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".

Szersze wyjaśnienie (z książki "Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018, s. 385):

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

Niedziela, 5 kwietnia 2020
– VI WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA
8:00

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji całej wspólnoty parafialnej o wiarę, nadzieję i miłość oraz o łaskę zdrowia.
2. Za + Mariana Jaglarz z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od Teresy.
16:00

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji ojca Zdzisława Szczęsnego z okazji 90 rocznicy urodzin prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantem i cała rodziną.
2. Za + Edwardę Porycką z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od rodziny.


Poniedziałek, 6 kwietnia 2020
- WIELKI PONIEDZIAŁEK
18:30

1. O dar szczęśliwego rozwiązania dla wnuczki Nikoli, o łaskę zdrowia dla jej dziecka i dla niej.
2. Za ++ rodziców Marię i Edmunda Dusza, siostrę Różę Majcher i ++ z pokrewieństwa z obu stron z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
3. Za + Bożenę Soboń w 2 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od dzieci i rodziny.


Wtorek, 7 kwietnia 2020
- WIELKI WTOREK
18:30

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji ks. Krzysztofa Stali z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta w kapłańskiej posłudze w naszej parafii – od wspólnot Żywego Różańca Bractwa Szkaplerznego.
2. Za + męża Zbigniewa Woźnego w 10 rocznicę śmierci oraz + ojca Jana Kowalczyka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od żony i córek.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.


Środa, 8 kwietnia 2020
- WIELKA ŚRODA
18:30

1. Dziękczynna za dar życia, łaskę Chrztu Świętego i otrzymane łaski w intencji Tadeusza z okazji 50 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad jubilatem i jego rodziną.
2. Za + męża Henryka w 25 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ braci, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
3. Za + żonę Zofię Antoszewską w 21 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od męża i córki Beaty z rodziną.
4. Za + Jowitę Jedtke w 30 dzień po smierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.


Czwartek, 9 kwietnia 2020

WIELKI CZWARTEK

18:30

1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i wiecznego kapłana w intencji księży, którzy posługiwali i obecnie posługują w naszej parafii oraz nowe święte i liczne powołania.
2. W intencji wspólnoty parafialnej o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz dar umiłowania Eucharystii.
3. W intencji świeckich współpracowników o łaskę zdrowia i potrzebne błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodzin.
4. W intencji Wspólnot działających w naszej parafii z prośbą


Piątek, 10 kwietnia 2020
- WIELKI PIĄTEK
18:30

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ


Sobota, 11 kwietnia 2020
- WIELKA SOBOTA
20:00

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ


Niedziela, 12 kwietnia 2020
– NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
8:00

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji całej wspólnoty parafialnej o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz o dar zdrowia.
2. W intencji dobrodziejów naszego kościoła o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu i opiekę Patrona naszej parafii nad ich rodzinami.
16:00

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji ks. Krzysztofa Stali z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta w kapłańskiej posłudze w naszej parafii.
2. W intencji rodziców ks. Krzysztofa i w intencji jego rodzeństwa z rodzinami oraz bliskich z prośbą o potrzebne w codziennym życiu błogosławieństwo Boże.


Poniedziałek, 13 kwietnia 2020
– PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
8:00

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji całej wspólnoty parafialnej o wiarę, nadzieję i miłość oraz o łaskę zdrowia.
2. Za + mamę Wandę Motyka w 1 rocznicę śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
3. Za + Józefa Żurowskiego w 36 rocznicę śmierci i ++ z rodziny z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
16:00

W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej i ich rodzin
Po zakończeniu Mszy Świętej odmówimy Różaniec Fatimski.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.