35

39

Intencje Mszalne

Niedziela, 17 października 2021
– XXIX Niedziela Zwykła
8:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Danuty i Antoniego z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego potrzebne w życiu, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad jubilatami i całą rodziną.
9:30

Za + Leonarda Litwina w 1 rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
11:00

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu.
12:30

Chrzest: Mateusz Zbigniew Grzybek; Antonina Janina Szczepanek; Aleksandra Maria Nakielska.
15:15

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki
19:30

Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.


Poniedziałek, 18 października 2021
- ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
7:00

1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Stanisławy Śmiech z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i bliskimi sercu.
2. Za + tatę Józefa Banasia we wspomnienie urodzin z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.


Wtorek, 19 października 2021
- dzień powszedni
7:00

1. Za ++ rodziców Teresę i Zdzisława Troszczyńskich oraz ++ teściów Edwarda i Olgę Czura z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30

1. Za ++ Feliksę i Juliana Cycanowskich, + Franciszka Urtnowskiego oraz ++ Krystynę i Józefa Rudewicz i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + mamę Danutę Gwóźdź w 30 dzień po śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba 0 od córki z rodziną.


Środa, 20 października 2021
- wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
7:00

1. Za ++ z rodzin Rafów, Macurów, Kozłowskich, Musiałów i Michniewskich z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Jarosława Niezgody z okazji 12 rocznicy urodzin oraz w intencji rodziców i brata Artura z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad całą rodziną.


Czwartek, 21 października 2021
- dzień powszedni
7:00

1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY

17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30

1. Za ++ Adelę, Zygmunta, Aleklsandra, Józefa i Bronisława Wróblewskich z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za + mamę Danutę Bielas w 1 rocznicę śmierci, + Halinę Ślusarczyk i ++z pokrewieństwa z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.

 

Piątek, 22 października 2021
- Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
7:00

Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
16:30

wolna
17:45

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30

1. Za ++ rodziców Stanisława i Józefę Michta, + brata Józefa z żoną Izabelą i + kuzynów Zenona i Kazimierza z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + Jadwigę Kucharczyk w 4 rocznicę śmierci, + ojca Tadeusza Kucharczyka, + teścia Tadeusza Pastuszkę, szwagra Janusza Pastuszkę oraz za ++ z rodzin Kucharczyków i Pastuszków z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.

 

Sobota, 23 października 2021
– dzień powszedni
7:00

Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
16:15

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00
1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Jolanty i Wiesława Sikorskich z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego potrzebne w życiu, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad jubilatami i bliskimi sercu.
2. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Bogusławy i Piotra Górnik z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego potrzebne w życiu, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad małżonkami i całą rodziną.


Niedziela, 24 października 2021
– XXX Niedziela Zwykła
8:00

Za + Piotra Wiązek w 10 rocznicę śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od żony z synem.
9:30

Za + Mieczysława Klimczaka i ++ rodziców z obu stron z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
11:00

Rezerwacja SOJDA
12:30

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu.
15:15

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Natalii Kulczyńskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i bliskimi jej sercu.
19:30

Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.

 

 

 

Niedziela, 24 października 2021
– XXX Niedziela Zwykła
8:00 Za + Piotra Wiązek w 10 rocznicę śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od żony z synem.
9:30 Za + Mieczysława Klimczaka i ++ rodziców z obu stron z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
11:00 Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Małgorzaty Sojda z okazji 60 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i całą rodziną.
12:30 Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu.
15:15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16:00 Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Natalii Kulczyńskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i bliskimi jej sercu.
19:30 Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.


Poniedziałek, 25 października 2021
- dzień powszedni
7:00 1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17:45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30 1. Za + męża Alfreda Grelę w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i teściów z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za + Stanisława Ligęzę w 1 rocznicę śmierci z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.


Wtorek, 26 października 2021
- dzień powszedni
7:00 1. Za ++ z rodzin Baron, Rimpler i Kowalski z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
17:45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30 1. Za + Józefa w 20 rocznicę śmierci, + Helenę oraz ++ z rodzin Metryckich, Halesiaków, Brzyskich i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.


Środa, 27 października 2021
- dzień powszedni
7:00 1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17:45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30 1. Za + mamę genowefę Komodołowicz w 2 rocznicę śmierci, + tatę Józefa Komodołowicza oraz za ++ dziadków z obu stron z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
2. Za + Zofię Szurma z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba – od Agnieszki i Darka Kluska.


Czwartek, 28 października 2021
- ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
7:00 1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY
17:45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30 1. Za + Krystynę Galanty z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od koleżanek emerytek ze Szkoły Podstawowej Nr 35.

 

Piątek, 29 października 2021

- dzień piowszedni
7:00 Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
16:30 Za + Helenę Feldek, jej + męża Alfonsa oraz + Teresę Feldek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
17:45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18:30 1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Karoliny Szumera z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i wszystkimi bliskimi jej sercu.
2. Za + Ewę Parulską z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba – od rodziny Skrzypków.

 

Sobota, 30 października 2021
– ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ARCHIKATEDRALNEGO
W KATOWICACH
7:00 1. Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
2. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu.
16:15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
17:00


Niedziela, 31 października 2021
– XXXI Niedziela Zwykła
8:00 Za + ks. Andrzeja Filusia z prośbą o Boże miłosierdzie i radość nieba.
9:30 Za + siostrę Krystynę Idczak z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia – od braci i sióstr.
11:00 Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu.
12:30 CHRZEST: Wiktoria Karina Niemier
15:15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
16:00 Za + Ryszarda Psiuka, ++ dziadków Annę i Franciszka Psiuk oraz Franciszkę i Michała Resiak oraz ++ z rodziny Psiuk i Resiak z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.
19:30 Za + ojca Mieczysława Matuszek i + brata Grzegorza Matuszek z prośbą o Boże miłosierdzie i radość zbawienia.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.