Sakrament chorych

Przyjmują go wierni znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. W każdej takiej sytuacji należy wezwać księdza z tą posługą sakramentalną. Nie jest to tylko sakrament umierających, ale też nie udziela się go w jakiejkolwiek chorobie. Zwracamy uwagę na to by nie czekać z tą decyzją aż do momentu, gdy śmierć stała się już faktem. Sam fakt ciężkiej choroby stwarzającej takie zagrożenie jest właściwym powodem do decyzji na przyjęcie tego sakramentu, przez który chory łączy się w szczególny sposób z Chrystusem Lekarzem i Chrystusem zbawiającym przez swe cierpienie i śmierć.

 

Regularne odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca po porannej Mszy świętej. Chorych można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.