MISJE PARAFIALNE 2019

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII ŚW. BENEDYKTA W TYCHACH
12.10 – 20.10.2019 r.
„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”(Mt 11,6)

SOBOTA 12.10.2019 r.
16.00 – Rozpoczęcie Misji Św. przy Krzyżu Misyjnym.
Procesja do kościoła i nabożeństwo wprowadzenia „Arki Przymierza”
17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

NIEDZIELA 13.10.2019 r. – XIX DZIEŃ PAPIESKI: „Wstańcie, chodźmy!”
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6)
XI stacja Drogi Krzyżowej – Śmierć Jezusa na krzyżu
V Przykazanie Boże – Nie zabijaj

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich ochrzczonych naszej parafii
o żywą i dojrzałą wiarę dla nich.

8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 19.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

17.00 – WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚW.
– nauka misyjna dla wszystkich ochrzczonych
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI
18.45 – Różaniec fatimski i 19.30 Msza w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.

PONIEDZIAŁEK 14.10.2019 r.
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4)
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich przeżywających lęki i smutek oraz w intencji tych, którzy doświadczają samotności.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
9.00 – Nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.30 – WIECZÓR Z JEZUSEM W GETSEMANI połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie osób doświadczających samotności (przynosimy swoje bolączki, problemy i trudności, wypisane anonimowo na kartkach w formie modlitwy do Jezusa w Getsemani).
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

WTOREK 15.10.2019 r.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9)
IV stacja Drogi Krzyżowej – Spotkanie z Matką
III Przykazanie Boże – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Intencja modlitewna: W intencji młodzieży naszej parafii, by miała potrzebę spotkania z Bogiem, który przynosi pokój serca.
7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.30 – WIECZÓR MŁODYCH Z JEZUSEM DAJĄCYM POKÓJ - nauka misyjna dla młodzieży, szczególnie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli sakrament bierzmowania (od roku 2012) oraz dla kandydatów do bierzmowania
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

ŚRODA 16.10.2019 r.
– 41 rocz. wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
V stacja Drogi Krzyżowej – Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi
I Przykazanie Boże – Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Intencja modlitewna: W intencji rodziców, którzy wychowują dzieci, aby pomogli im wzrastać duchowo i nauczyli ich stawiać Boga na pierwszym miejscu w życiu.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
9.00 – Nabożeństwo maryjne z nauką dla członków grup apostolskich
i modlitewnych parafii
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.30 – WIECZÓR Z MIŁOSIERNYM OJCEM połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie dla rodziców wychowujących dzieci, a zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania oraz tych, których dzieci są już dorosłe; także dla rodziców w związkach niesakramentalnych – celebracja gestu ojcostwa
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

CZWARTEK 17.10.2019 r.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8)
VI stacja Drogi Krzyżowej – św. Weronika ociera twarz Jezusa
VI Przykazanie Boże – Nie cudzołóż

Intencja modlitewna: W intencji małżonków naszej parafii, aby dochowali wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną oraz uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

19.30 – WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ WERONIKĄ połączony z nauką dla wszystkich, szczególnie dla małżonków (rozdanie chust św. Weroniki)
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

PIĄTEK 18.10.2019 r.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3)
X stacja Drogi Krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat
VII Przykazanie Boże – Nie kradnij

Intencja modlitewna: W intencji chorych i cierpiących w domach oraz
w szpitalach.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
10.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i seniorów z namaszczeniem chorych oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
16.30 – Msza św. Szkolna z nauką dla dzieci
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.30 – WIECZÓR KONTEMPLACJI OBLICZA CIERPIĄCEGO CHRYSTUSA połączony z Drogą Krzyżową ulicami parafii (przynosimy świece)
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

SOBOTA 19.10.2019 r.
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10)
XI stacja Drogi Krzyżowej – Jezus do krzyża przybity
II Przykazanie Boże – Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich Parafian, aby byli chrześcijanami nie tylko z nazwy.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

18.00 – WIECZÓR PRZY KRZYŻU CHRYSTUSA połączony z nauką
dla wszystkich Parafian oraz poświęceniem Krzyży misyjnych
DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

NIEDZIELA 20.10.2019 r.
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5)
I stacja Drogi Krzyżowej – Pan Jezus na śmierć skazany
VIII przykazanie Boże – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu

Intencja modlitewna: W intencji trwałych owoców przeżytych Misji Świętych oraz o powrót tych Parafian, którzy są daleko od Boga.

7.30 – Różaniec
8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 19.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną, zyskaniem odpustu zupełnego oraz błogosławieństwem apostolskim

17.00 – Nabożeństwo zakończenia Misji Świętych i procesja do krzyża misyjnego

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.