Intencje Mszalne

Niedziela, 13 października 2019
– XVIII Niedziela Zwykła – DZIEŃ PAPIESKI
8:00

Za + Annę Krawczukowską z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od sąsiadów z ul. Nałkowskiej 4a.
9:30

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
11:00

W intencji nauczycieli „czynnych i emerytowanych” z okazji Święta Edukacji Narodowej z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże w codziennym życiu i o dar zdrowia.
16:00

1. W intencji rocznej Julii Ryguła z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża oraz o światło Ducha Świętego dla jej rodziców i bliskich.
2. Za + Jerzego Lewandowskiego w 1 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od żony, syna i synowej.
17:00

WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚW. – nauka misyjna dla wszystkich ochrzczonych
Po zakończeniu NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
19:30 W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej o potrzebne błogosławieństwo Boże.


Poniedziałek, 14 października 2019
- dzień powszedni
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

1. W intencji dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła.
2. Za + Bogdana Badurę z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od Ewy Płonka z rodziną.
9:00

Nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin.
18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
18:30

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
2. Za ++ Magdalenę i Józefa Łukasik z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
3. Za ++ nauczycieli i wychowawców z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
19:30

WIECZÓR Z JEZUSEM W GETSEMANI połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie osób doświadczających samotności (przynosimy swoje bolączki, problemy i trudności, wypisane anonimowo na kartkach w formie modlitwy do Jezusa w Getsemani).


Wtorek, 15 października 2019
- wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
18:30

1. W intencji młodzieży o potrzebne światło Ducha Świętego oraz o dar wiary, nadziei i miłości.
2. Za + Krystynę Józefowicz w 3 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
3. Za + męża Alfreda Holika z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
19:30

WIECZÓR MŁODYCH Z JEZUSEM DAJĄCYM POKÓJ - nauka misyjna dla młodzieży, szczególnie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli sakrament bierzmowania (od roku 2012) oraz dla kandydatów do bierzmowania.


Środa, 16 października 2019
- Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

1. W intencji dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła.
2. Za + ks. Engelberta Ramolę i ++ budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła o życie wieczne i radość nieba.
9:00

Nabożeństwo maryjne z nauką dla członków grup apostolskich i modlitewnych parafii.
18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
18:30

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
2. Za + Alinę Kut i Zofię Kułaga z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
3. Za + Krystynę Limanek z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od sąsiadów z al. Piłsudskiego 17.
19:30

WIECZÓR Z MIŁOSIERNYM OJCEM połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie dla rodziców wychowujących dzieci, a zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania oraz tych, których dzieci są już dorosłe; także dla rodziców w związkach niesakramentalnych – celebracja gestu ojcostwa


Czwartek, 17 października 2019
- wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
2. W intencji Bogu wiadomej.
18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
18:30

1. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
2. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji wnuka Kacpra z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże błogosławieństwo oraz o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny i bliskich.
3. Za ++ teściów Marię i Kazimierza Szumlas z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
19:30

WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ WERONIKĄ połączony z nauką dla wszystkich, szczególnie dla małżonków (rozdanie chust św. Weroniki)


Piątek, 18 października 2019
- Święto św. Łukasza, Ewangelisty
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
10:00

Msza św. z nauką misyjną dla chorych i seniorów z namaszczeniem chorych oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
16:30

W intencji dzieci, które obchodzą urodziny w październiku z prośbą o opiekę Anioła Stróża i potrzebne łaski Boże oraz w intencji ich rodziców i bliskich.
18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
18:30

1. Za + Krystynę Kudela z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od sąsiadów z al. Piłsudskiego 11,13,15.
2. Za ++ rodziców Alfonsa i Adelę, siostrę Jadwigę, szwagra Antoniego i ++ z rodziny z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
3. Za + Adama Gilarka w 2 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
19:30

WIECZÓR KONTEMPLACJI OBLICZA CIERPIĄCEGO CHRYSTUSA połączony z Drogą Krzyżową ulicami parafii (przynosimy świece)


Sobota, 19 października 2018
- dzień powszedni
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

1. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich świeckich pracowników probostwa i kościoła oraz w intencji kapłanów naszej parafii i o nowe powołania także z naszej wspólnoty.
2.

Za + Ryszarda Zająca z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od kolegi Alojzego z rodziną.
3.
16:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
17:00

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Janiny Maj z okazji 70 rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i dziećmi z rodzinami oraz bliskimi sercu.
2. Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian i w intencji kapłanów prowadzących Misje Święte, z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego.
18:00

WIECZÓR PRZY KRZYŻU CHRYSTUSA połączony z nauką
dla wszystkich Parafian oraz poświęceniem Krzyży misyjnych


Niedziela, 20 października 2019
– XIX Niedziela Zwykła
7:30

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
8:00

Za + żonę Jadwigę Kucharczyk w 2 rocznicę śmierci, ojca Tadeusza Kucharczyka, teścia Tadeusza, szwagra Janusza Pastuszkę oraz za ++ z rodzin Kucharczyk i Pastuszka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
9:30

Dziękczynna za dar małżeństwa i otrzymane łaski w intencji Janiny i Mariana Sularz z okazji 45 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad małżonkami, rodziną i bliskimi sercu.
11:00

Dziękczynna za dar małżeństwa i otrzymane łaski w intencji Krystyny i Mariana Zastawny z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad jubilatami, córką Anną z rodziną i synem Tomaszem z rodziną.
16:00

1. W intencji Emilii Anny Worach w dniu chrztu z prośbą o potrzebne błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża oraz o światło Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla jej rodziców, chrzestnych i bliskich.
2. Za + Jolantę Kinast z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od rodziny Kosowskich.
17:00

Nabożeństwo zakończenia Misji Świętych i procesja do krzyża misyjnego
19:30

Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji Bożeny i Edwarda, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.