Intencje Mszalne

Niedziela, 21 lipca 2019
– XVI Niedziela Zwykła


8:00

Za ++ rodziców Stefanię Bukowiec w 20 rocznicę śmierci i Michała Bukowiec w kolejną rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
9:30 Z

a + Bronisława Marskiego w 5 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
11:00

1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Grażyny Górnik z okazji 55 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką od Żywego Różańca.
2. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Konrada Margalskiego z okazji 18 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej, św. Benedykta i św. Tarsycjusza nad solenizantem i bliskimi jego sercu.
Po Mszy chrzest: Maria Dwornik
15:30

NIESZPORY NIEDZIELNE
16:00

Za wstawiennictwem św. Benedykta w intencji Parafian o potrzebne błogosławieństwo Boże.
19:30

Za + męża Stanisława Żuk w 5 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.


Poniedziałek, 22 lipca 2019
- Święto św. Marii Magdaleny


7:00

Za + męża Eugeniusza Wiśniewskiego, ++ rodziców Józefę i Michała oraz ++ rodzeństwo Zofię i Henryka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
18:30

Za + mamę Urszulę Pluta w 20 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Wtorek, 23 lipca 2019
- Święto św. Brygidy, patronki Europy


7:00

W intencji Bogu wiadomej.
17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś o godz. 18.00
NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
18:30

1. Za ++ męża Stanisława, zięcia Zbigniewa, szwagra Ryszarda, szwagierkę Genowefę, brata Eugeniusza, ++ rodziców z obu stron oraz ++ babcie i dziadków z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
2. Za + ojca Stanisława Wałkuskiego w 30 dzień po śmierci oraz + mamę Zofię z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od córki z rodziną.


Środa, 24 lipca 2019
- wspomnienie św. Kingi


7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji wnuczki Kingi z okazji imienin, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Kingi nad solenizantką i jej rodzicami.
18:00

NABOŻEŃSTWO KU CZCI MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

18:30
1. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Eugeniusza z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej, św. Benedykta nad solenizantem i bliskimi jego sercu – od rodziny.
2. Za ++ Felicję i Bronisława Sidor oraz ++ Zofię i Stanisława Jędryka z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Czwartek, 25 lipca 2019
- Święto św. Jakuba Apostoła


7:00

Za + żonę Irenę Gniazdo w trzeci miesiąc po śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.
17:45

RÓŻANIEC W INTENCJI KAPŁANÓW I O NOWE POWOŁANIA
18:30

1. Za + syna Roberta Dudę w 20 rocznicę śmierci i ++ z rodziny z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
2. Za + Urszulę Masłyk w 6 rocznicę śmierci i ++ z rodziny z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Piątek, 26 lipca 2019
– wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP


7:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
18:30

1. Za + mamę Annę Skalską z okazji imienin oraz + tatę Jana i ++ Emilię Glonek i Sylwestra Stania z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba.
2. Za + Kazimierza Matras w 1 rocznicę śmierci z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia.


Sobota, 27 lipca 2018
- dzień powszedni


7:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza z ofiar składanych do skarbonki.
17:00

1. CHRZEST: Kacper Cieśla
2. Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Renaty Kot z okazji 50 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad jubilatką i cała rodziną.


Niedziela, 28 lipca 2019
– XVII Niedziela Zwykła


8:00

Za + Helgę Żak z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od rodziny Bernaś z Tychów.
9:30

Za + Eugeniusza Kośkę z prośbą o miłosierdzie Boże i radość zbawienia – od sąsiada z al. Piłsudskiego 39.
11:00

Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski w intencji Margot Sędziak z okazji 80 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, o dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej i św. Benedykta nad solenizantką i cała rodziną.
15:30

NIESZPORY NIEDZIELNE
16:00

Rezerwacja WŁODARCZYK
19:30

Za + Stanisława Zawadzkiego z prośbą o miłosierdzie Boże i radość nieba – od rodziny Czarny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Benedykta w Tychach, siedziba: Tychy, Nałkowskiej 19.