• ółążść‡

Z okazji uroczystości odpustowej

czcigodnym parafianom i miłym gościom

życzymy opieki i wstawiennictwa św. Benedykta.

Niech ten, który uczy nas czerpać mądrość ze Słowa Bożego

pomoże nam wszystkim umiejętnie łączyć

dbałość o wysoki poziom życia duchowego

z solidnym wypełnianiem zwykłych szarych obowiązków

dnia powszedniego.

 

Jako wspólnota parafialna dziękujemy

ks. proboszczowi Jerzemu Wójcikowi z Szerokiej

za wygłoszone głebokie, pełne mądrości Bożej kazanie odpustowe.

 

św. Benedykcie módl się za nami wszystkimi.

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły Rok A, I Święto św. Mar

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda