• ółążść‡

ZAPRASZAMY!!!

 Do kościoła idzie się między innymi po to, aby spotkać, a przede wszystkim zobaczyć Jezusa. Obraz Jezusa pod postacią Eucharystii można ujrzeć tylko w kościele, który staje się w tym momencie drzewem Zacheusza - sykomorą, z której widać Jezusa. Z tego drzewa widać Jezusowe pragnienie zagoszczenia u nas i obietnicę naszego zbawienia. I tylko w kościele obraz Jezusa jest wyraźny i jednoznaczny!!!

Nasz Papież Jan Paweł II w Encyklice „Ecclesia de Eucharystia” pisze: „Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go»”

Z tej możliwości oglądania Jezusa, jaką daje udział we Mszy św., należy bez ograniczeń korzystać może w czasie wakacji szczególnie, bo po prostu mamy więcej czasu... .

Zatem, zapraszamy do udziału we Mszy Świętej nie tylko w niedzielę, ale także w dni powszednie.

Święta

św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne

Imieniny:
Julity, Ludmily

Sonda