• ółążść‡

 Czcigodni Parafianie i mili goście,

Życzymy Wam, aby paschalna radość płynąca

ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

na trwałe zagościła w Waszych sercach.

Niechaj pokój, miłość, zgoda

i wzajemny szacunek

które przynosi Baranek Wielkanocny,

wypełnia Wasze codzienne życie osobiste,

sąsiedzkie, zawodowe, małżeńskie i rodzinne.

Zmartwychwstały Pan niech Wam błogosławi i napełnia swoimi darami

oraz wszelkim dobrem. Alleluja!

 

Dziękujemy Bogu

za otrzymane łaski, odbyte rekolekcje,

spowiedzi i przyjęte Komunie Święte.

Dziękujemy Wam

za liczny i pobożny udział w Triduum Paschalnym,

za czuwanie przy Chrystusie w Ciemnicy i Grobie,

za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Bożego,

za troskę o czystość kościoła,

panu organiście, panu kościelnemu,

szafarzom i służbie liturgicznej ołtarza

za zaangażowanie, które pozwoliło nam dobrze przeżyć Triduum Sacrum

i przygotować się   na Święta Wielkanocne.

Duszpasterze

Święta

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny Rok A, I Święto św. Marka, Ewangelisty

Sonda